Överlägg

VI HJÄLPER ER MED…

Asyl- och migrationsrätt

Advokatfirman Ingvarsdotter har en gedigen erfarenhet av asyl- och migrationsfrågor. Vi åtar oss främst uppdrag som offentligt biträde för ensamkommande flyktingbarn men åtar oss även andra uppdrag inom området. Vi arbetar främst i Södertälje men kan också erbjuda juridisk rådgivning via telefonmöte samt åta oss uppdrag i närliggande orter som Nykvarn, Orminge, Tumba, Nyköping och Eskilstuna.

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn vid domstol. Advokatfirman har erfarenhet av omfattande brottmål av såväl nationell som internationell karaktär.

Familjerätt

Advokatfirman har en stor erfarenhet av tvister om vårdnad, boende och umgänge, bodelningar, boutredningar och arvstvister. Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman. Vi kan även hjälpa till med upprättande av testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev m.m.
Vi hjälper er att sammanställa testamenten, lösa olika vårdnadstvister och allt annat som hör privatlivet till i fråga om juridiska spörsmål. Vi kan också ge familjerättslig rådgivning via telefon nu under Covid19-pandemin.

Allmän praktik

Advokatfirman är allmänpraktiserande, vilket innebär att advokatfirman har kompetens att lösa de flesta tvister som uppstår för privatpersoner och mindre företag.

Vi åtar oss även uppdrag inom LVU, LVM , LPT samt frågor som rör skadereglering.