Överlägg

HISTORIA

Advokatfirman Ingvarsdotter AB är en allmänpraktiserande humanjuridisk advokatfirma som främst arbetar med asylrätt, brottmål och familjerätt. Vi arbetar med många juridiska problem som kan uppstå för privatpersoner och mindre företag. Advokatbyrån Ingvarsdotter AB har sitt huvudkontor i Södertälje, under fliken kontakt finner ni våra adresser.

Advokatbyrån Ingvarsdotter AB grundades av advokat Maria Ingvarsdotter som har mångårig erfarenhet inom advokatbyråns kompetensområden och har varit verksam inom juridiken i Södertälje sedan 2001.
Tillsammans har vi utvecklat en expertis inom familjerätt och brottmål, inom områden som vårdnad-, boende- och umgängesfrågor, arvs- och bodelningsfrågor och vi åtar oss även uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentlig försvarare i brottmål.

Kunskap, lyhördhet, samarbete och goda relationer är en självklarhet för Advokatfirman Ingvarsdotter AB. För att tillgodose höga krav på kvalitet och kompetens sker årligen regelbundet deltagande i kurser och vidareutbildningar.

Målet är att Du alltid ska vara trygg, bli väl bemött av oss och känna stort förtroende för advokatfirmans medarbetare. Sekretess och lojalitet är ett absolut krav inom advokatverksamheten.

Vi tar emot Dig i våra vackra lokaler som är centralt belägna i Södertälje. Advokatbyrån har idag en stor och trogen kundkrets tack vare vårt grundkoncept, kunskap och varma bemötande.


Advokatfirman Ingvarsdotter AB har såväl nationell- som internationell erfarenhet. Förordnanden och uppdrag sker på begäran av klienten eller genom olika domstolars försorg.