Advokat Christina Larsson

ChristinaL

Advokat Christina Larsson har varit verksam jurist sedan 1987 då hon avlade sin jur kand examen vid Uppsala universitet. Christina Larsson har bred erfarenhet av privat rådgivning och förhandling inom såväl affärsjuridik samt familjejuridik och har aktivt arbetat för att stötta brottsoffer i kris. Christina Larsson har även mångårig erfarenhet inom bank och försäkring.

Christina Larsson åtar sig uppdrag inom såväl familjerätt, brottmål samt asylrätt.

 

E-post: christina@ingvarsdotter.se

Telefon: 08-550 667 30