Överlägg

Emelie Andersson

Emelie Andersson arbetar som advokat vid advokatfirman Ingvarsdotter AB i Södertälje.
Emelie har lång erafenhet av  familjerättsliga mål och av att arbeta med olika juridiska mål inom LVU. Om ni har frågor gällande ärenden inom familjerättsliga ärenden är det mycket troligt att Emelie har svaret på era frågor.
Emelie har arbetat på advokatfirman Ingvarsdotter AB under en längre tid och är väl bekant med advokatfirmans mål och visioner. 

E-post: emelie.andersson@ingvarsdotter.se

Telefon: 08-550 666 40