Överlägg

Maria Ingvarsdotter

Maria Ingvarsdotter har varit verksam som advokat i Södertälje sedan tidigt 2000-tal. Nu driver hon advokatfirman Ingvarsdotter AB som är en allmänpraktiserande advokatbyrå med särskilt fokus på familjerätt, brottmål och asyl.
Maria Ingvarsdotter har under åren som ägare för advokatfirman Ingvarsdotter AB vidareutbildat sig och fördjupat sina kunskaper inom en mängd rättsområden och har stor erfarenhet inom de områden vari advokatfirman Ingvarsdotter AB är verksam.
Maria Ingvarsdotter har en gedigen bakgrund av universitetsstudier inom juridik från Stockholms universitet, England och USA, därmed är Maria också påläst gällande internationell juridik. 

Tidigare har Maria varit verksam vid Skiljedomsinstitutet och juridiska avdelningen vid Stockholms handelskammare.

E-post: maria@ingvarsdotter.se

Telefon: 08-550 666 40